Azeroth 2024


Ročník 2024

Azeroth 2024 proběhne od 10. do 10. 5. u obce Žďár u DoksProlog 2024Epilog 2023Prolog 2023Epilog 2022Prolog 2022Prolog 2021Prolog 2020Prolog 2019Epilog 2018Prolog 2017 - Gul'danProlog 2017 - Kirin TorProlog 2016Epilog 2015


Epilog 2023

Všichni přítomní se napřímili, jak jen jim to jejich nemrtvá těla dovolila, když Sylvanas, vládkyně nemrtvých, vstoupila do poradní místnosti v Undercity. Královna banshee se usadila na svém vyvýšeném stolci a nepřítomně si pohrávala s amuletem se symbolem nemrkajícího oka. Bezmyšlenkovitě pokynula velitelce temných hraničářek, aby přednesla svá zjištění.

"Co se týče aktivit voidelfů v Silithusu, je možné situaci považovat za uzavřenou. Žádná výrazná aktivita nebyla v tomto nehostinném koutě Kalimdoru zaznamenána. Jediná uprchnuvší odpadlice je na útěku. Naše vítězství nám zajistilo jasnou převahu v této části Kalimdoru a všechny zbylé skupiny nepřátel se přesunuly nazpět do svých obvyklých základen" prohlásila vyzvědačka. "Proč by v té pustině také zůstávali?" kontrovala vrchní banshee trpce. "Každý si přeci odnesl své dračí vejce – kořist, která měla být pouze naše, vítěz by měl brát vše – a nám přitom navíc zůstala jen pustá země s ponurou minulostí" pronesla vládkyně zastřeným hlasem a na chvíli se zdálo, že sleduje výjevy, které byly ostatním odepřeny.

Královna se rychle vzpamatovala a otočila se na vrchního apatykáře. "Nějaké zprávy k dračímu vejci?" pronesla sladce, v očích ji vyšlehl ostrý plamen hněvu. Všichni přítomní se přikrčili – bylo známo, že navzdory mnoha pokusům zůstávalo vejce zcela netečné vůči veškerým pokusům o jeho oživení.

"Nikoliv má paní, ovum draceanae zůstává inertní navzdory naší úporné snaze. Ani v Kalimdoru, ani ve Východních Královstvích nezůstala žádná substance, kterou bychom nevyzkoušeli. Pátrali jsme na jihu v Pandarii, na severu na Northrendu ale marná snaha, s ničím to prostě nereaguje." Vrchní apatykář Faranell pokrčil tím, co kdysi bývalo rameno. "Žádný z našich experimentů nebyl úspěšný".

"Zbývá poslední možnost má paní, holt musíte to vajco prostě vrátit tam odkud přišlo – na dračí ostrovy" ozval se suchý šepot ze vzdáleného kouta. Královna se prudce napřímila "A kdo jsi ty, že mi kážeš, co musí učinit královna?" zeptala se prudce a oko na amuletu v její ruce zaplanulo hněvem.

"Thurston Xane jméno mé, má paní. Přijměte prosím mé uklonění jako omluvu za mou prostořekost". Ozvalo se táhle zaskřípání, jak obratle páteře klouzaly jedna u druhou. "Potřeboval bys pár lekcí pokory mágu – a také spoustu mazadla na klouby" ucedila odměřeně. "Jen jsem opakoval slova, která jsem zaslechl v mágské čtvrti má královno. Kamenné zdi našich ubikací nesou hlasy daleko a jeden z mágů se chlubil, že zná klíč k vylíhnutí dračích vajec a že se nenachází v žádné kobce doposud prozkoumaných končin. Že se musí vrátit, tak kde se líhnuli jeho předci".

"Přiveďte mi toho ukecaného mága, chci slyšet jeho příběh" zavelela Sylvanas. "A mezitím někdo vzkažte do doků, ať připraví mou loď, čas prozkoumat tuhle dračí enklávu"