Azeroth 2024


Ročník 2024

Azeroth 2024 proběhne od 10. do 10. 5. u obce Žďár u DoksProlog 2024Epilog 2023Prolog 2023Epilog 2022Prolog 2022Prolog 2021Prolog 2020Prolog 2019Epilog 2018Prolog 2017 - Gul'danProlog 2017 - Kirin TorProlog 2016Epilog 2015


Prolog 2021

Oči Silase Darkmoona se rozšířily úžasem, když poznal totožnost nezvaného hosta. Jeho úžas však neměl dlouhého trvání, jelikož ani bájná ochrana jeho ostrova nedokázala zabránit nevyhnutelnému. Jeho tělo se naposledy zachvělo a záře jeho zmijích očí pohasla. Archimondovy ruce se natáhly a pozvedly v sametu zabalený těžký předmět.

„Konečně se setkáváme, ani všechny ty jeho kouzelnické triky dohromady mu nedokázaly pomoci ukrýt tě před našimi zraky - nyní už nic nestojí v cestě k ovládnutí tohohle otravného světa…“

Archimonde se najednou prudce otočil a jeho Felem zářící oči pronikaly temnotou potemnělého festivalového městečka. Všude vládlo naprosté ticho, nikde nebylo ani živáčka, necítil tlukot jediného srdce. Jeho nadlidsky velké ruce strhly samet a ve svitu měsíce se matně zalesklo prastarými vzory zdobené zlato.


„Teď když už jsou ty otravné valkýry z cesty, armády si navzájem nedůvěřují a není nikoho mezi Mocnými kdo by jim pomohl, je osud Azerothu zpečetěn.“


Se smíchem otevřel démonický portál a prošel skrz něj zanechávajíce ve vzduchu viset pouze svůj démonický smích.


Avšak jeho prohlášení přeci jen někdo vyslechl. Celá tato scéna měla svého pozorovatele. Neviděn a neslyšen vznášel se stín dříve mocné bytosti, nad potemnělými cirkusovými stany.

Nedávno povstala ve své pýše, pokořila svou sestru, aby byla téměř okamžitě uvržena v nemilost. „Nečekaná to příležitost k vykoupení svého dluhu“ zamyslela se a pohledem sledovala vychládající tělo principála Silase.


„Kdo by to byl čekal že zrovna tady a teď získá Archimonde tak mocnou zbraň? Naštěstí je zde ještě trocha naděje, je přece možné aby se i obyvatelé tohoto světa vyrovnali generálovi Plamenné legie.“

Povzdechla si a podívala se na zbývající sametem zakryté předměty.

„Musejí si však pospíšit“