Azeroth 2024


Ročník 2024

Azeroth 2024 proběhl od 10. do 10. 5. u obce Žďár u Doks



Prolog 2024Epilog 2023Prolog 2023Epilog 2022Prolog 2022Prolog 2021Prolog 2020Prolog 2019Epilog 2018Prolog 2017 - Gul'danProlog 2017 - Kirin TorProlog 2016Epilog 2015


Prolog 2019

Varian Wryn patřil mezi nejstatečnější muže v Lordaeronském království, přesto se bitev bál. Nikdy jej neděsili protivníci.

Po každé bitvě mu jeho velitelé přinášeli seznam padlých. Po každé bitvě musel předstoupit před raněné a dokázat jim, že jejich bolest má smysl. Po každé bitvě se musel dívat do očí vdovám. Nikdy v boji smysl neviděly. A on nikdy neměl slova útěchy.

Právě procházel seznam padlých se svými  veliteli. Zaujalo ho jedno jméno.

Jared padl?! Ještě včera se mnou vtipkoval u snídaně, jeho mladší bratr k němu vzhlížel, taky chtěl mít nablýskanou uniformu,“ povzdechl si.

V tom jej zaujal drobný štíhlý pulzující krystal napůl ukrytý pod plány popisujícími přesuny vojsk. Světlo krystalu jej uklidňovalo. Instinktivně se jej dotkl.

„Neklesejte na mysli, hrdinové a stateční vojáci, vaše oběti byly po právu odměněny – samotná náruč všeobjímajícího Světla uvítala duše padlých. Povstaňte a zatvrďte svá srdce, protože čas rozhodnutí se blíží. Dávný nepřítel učinil první krok a váhy nad osudem Azerothu se znovu hýbají. Vaše věc je spravedlivou, žáru Světla není žádný nepřítel schopen odolávat. Vězte, že návrat Světla se blíží a hráz temnoty bude zatlačena nazpět do Zatracení.“

Do centra sálu se snášela Valkýra oděna ve světle a šířící klid v jejich duších.


Valkýry jsou mocné bytosti, můj králi, bylo by nerozumné ji neposlechnout,“ začal Varianův rádce Marcus.

To jistě, ale vždy sleduju vlastní cíle. Budeme figurkami na její šachovnici. Všeobjímající světlo, pche! Naši kněží a paladini se Světlem komunikují každý den,“ oponoval nejvyšší paladin Garek.

Varian pozorně naslouchal. Zdá se, že osud chce hrát novou partii a tentokrát opravdu netuší, kdo je figura a kdo hráč…