Azeroth 2024


Ročník 2024

Azeroth 2024 proběhl od 10. do 10. 5. u obce Žďár u DoksProlog 2024Epilog 2023Prolog 2023Epilog 2022Prolog 2022Prolog 2021Prolog 2020Prolog 2019Epilog 2018Prolog 2017 - Gul'danProlog 2017 - Kirin TorProlog 2016Epilog 2015


Prolog 2016

Gul´dan odložil pero. Pečlivě sroloval dopis a zapečetil jej. Pozoroval pečeť se znakem Hordy.
„Horda povstala silnější než kdy dřív, ještě máme naději,“ zašeptal pyšně.
Vyšel ze stanu: „Hej, vojáku! Vezmi si nejrychlejší wyvernu. Medivh musí dostat tento dopis ještě před soumrakem, rozumíš?“¨
„Ano, pane!“

---

„Přesvědčit Illidana nebude lehké, Gul´dane. Ale to víš sám. Ty skutečně věříš, že byl osvobozen z moci Sargerase a bude po našem boku bojovat proti démonům? Sám víš, jak nenávidí orky,“ zamyslel se Medivh. Poslední z někdejších bojovníků proti Plamenné Legii, Medivh, přiletěl dnes ráno. Spolu s Maiev – kaldoreiskou válečnicí - přišli jednat s Gul´danem, jak zastavit démony, kteří každý den dobývali další části Outlandu. Pokud je nikdo nezastaví, do měsíce dobijí Shattrath, největší město Outlandu.
„Swo'bu, ale nemáme jinou možnost. Nejmocnější armády našeho světa jsou teď slabé. Právě jsme porazili Sha. Nemůžeme hnát vojáky do další války. Musejí si odpočinout,“
„Orky zrodila válka! Odpočinek je pro slabé. Orkové dokáží zvítězit i bez lidí a elfích princezen! Lok'Tar! Ogar!“ vykřikla Garona.
Gul´dan ji spražil přísným pohledem. Garona je silná, ale drzá. Nikdy nechápal, jak mohla vybojovat tolik bitev, Někdy jí měl chuť zardousit holýma rukama sám.
„Dabu! Uklidni se, démoni se vyrojili po celém Outlandu. I kdyby každý ork na Kalimdoru včetně batolat povstal se zbraní, nikdy je porazíme sami!“
„Máš pravdu, příteli. Shattrath  nesmí padnout!,“ Medivh povstal, vyšel na terasu a sledoval dění na nádvoří v pevnosti Shattrath: „Každý den sem přichází víc a víc lidí. Utíkají sem a doufají, že je před démony ochráníme. Dnes ráno jsem potkal nějaké farmáře z Hellfire. Démoni jim vypálili pole i domy. Sotva si zachránili holé životy. Naše povinnost je spojit síly s každým, kdo dokáže náš lid bránit. Zítra se vypravíme do Black Templu. Budeme jednat s Illidanem.“

----

„Má paní, právě dorazil posel s dopisem s lordaeronskou pečetí. Prý to nepočká.“
„Válka skončila! Jaké zprávy u všech padlých nepočkají do rána?!“
Sylvannas přesto převzala dopis. Kdyby to bylo jen trochu možné, zbledla by jako stěna.
„Povolejte všechny mé generály a valkýry! Hned!“
Znovu pečlivě četla každý řádek:


Má paní,
Jak nepochybně víš, démoni dobývají Outland. Plamenná legie je zpět. Silná jako nikdy dřív! Osobně jsem s Gul´danem navštívil Illidana. Chtěli jsme jej získat na naši stranu a vytáhnout proti legii včas. Avšak Illidan je stále spoután temnou silnou Sargerase. Z Black Templu nás nechal vypráskat jako prašivé psy. Musím ti říct, že Gul´dan si potupou málem ukousal kly.
Uchylujeme se ke všem prostředkům a silám. Oba jsme žádali své bohy o pomoc. Avšak bohové orků i lidí mlčí. Snad na Outland zapomněli.
Svoláváme tedy opět do zbraně nejmocnější válečníky. Varianna Wrynna z Lordaerou, Garoshe pána Durotaru a Kael'thase, velitele blood elfů, vynikající léčitelku a kněžku Jainu Proudmoore a další.
Má královno, voláme i po silách nemrtvých válečníků a kouzelníků. Očekáváme tě v Shattrathu na válečné radě. Legie musí být zastavena za každou cenu!
Magus Medivh, poslední stážce Tirisfalu