Azeroth 2024


Rozložení armád

Forsaken - nemrtví

Pandareni - pandareni

Aliance - lidi, gnomové, worgeni, trpaslíci, dranei, noční elfové

Horda - orkové, taureni, trolové, goblini, krvaví elfové

 

Pro zobrazení popisu klikněte na jednu z armád.


Forsaken

Pandareni

Aliance

Horda


Pandarení osvobozenecká armáda

Naše vlast je konečně opět svobodná! Nyní nadešel čas, aby uzurpátoři a agresoři zaplatili za své zločiny vykonané na nevinném lidu Pandarie. Zneužili naší náklonnosti a vydrancovali poklady, které naši předkové opatrovali po staletí. Cizinci svou vlastní neznalostí probudili dávné zlo, které nyní ohrožuje celý svět. Neposlouchali moudré rady a hnáni chamtivostí nebrali ohledy na nikoho. Nadešel čas získat vše ukradené zpět a bambusem vtlouci do nemoudrých cizinců trochu pokory.

Pandareni

 

Pandarení osvobozenecká armáda

Původ

Pocházejí z dlouho skrytého kontinentu Pandarie. Tento národ humanoidních pand byl proto dlouhou dobu separován od ostatních ras. Až v nedávných dobách došlo k jejich střetu s okolním světem a to nepříliš mírumilovně. Pandaren je povahou klidný, ale cílevědomý a velmi zarputilý tvor, jehož není radno rozhněvat.

Vzhled

Na hlavách nosí neodmyslitelné pandí klobouky. Typické černo-bílé obličeje a huňatá srst vytváří dojem milého medvídka, v jehož očích však lze často pozorovat prudkou inteligenci a nezvyklou oddanost svému cíli. Pokud chtějí, umějí se pohybovat velmi rychle a před smrští jejich úderů není úniku.

Chování

Obyvatelé Pandarie byli vychováni k pokoře, smyslu pro rovnováhu a ctění tradic. Jsou velmi slušní a uctiví, ale pouze do chvíle, dokud noha cizáka nešlápne na jejich rýžová políčka. Vlivem invaze došlo k uvolnění prastarého zla, z čehož viní cizí rasy. Zdroje jejich světa rozhoupaly ekonomiku Azerothu do té míry, že jejich měna převládla mezi všemi civilizovanými národy. 

Vůdce frakce

Taran-Tzu, vůdce klanu Shado-Pan, byl dlouhá léta oddaným služebníkem svého impéria, avšak s uvolnivší se mocí Sha je zapotřebí, aby někdo pozvedl tlapku a ukázal správný směr svému lidu. Kdo jiný, než legendární mnich-válečník může vést svůj národ ke slávě a věčnosti.

Výstroj

Pandarením poznávacím znakem jsou typické klobouky. Většinou nosí spíše koženou zbroj, avšak někteří preferují kovanou. Na všech částech kostýmu převažují východní reliéfy a zdobení.

Výzbroj

Pandími oblíbenými zbraněmi jsou naginaty, katany, wakizashi. Boj vedou zpravidla velmi obřadně, ctí protivníkovy schopnosti a i poraženému vzdají hold za dobrý boj.

Inspiromat Pandarenů