Azeroth 2022


Herní pravidla Řád akce Mechaniky schopností


Řád akce (ASF)

V tomto dokumentu jsou shrnuta pravidla a informace, kterými se musí řídit všichni, kteří se vyskytují na místě konání, tj. místo stanování a hrací plocha.