Azeroth 2017


Kdy a kde bude Azeroth 2017


Tento ročník Azerothu se bude konat od pátku 28. 4. do neděle 30. 4. 2017

            Tento ročník se bude konat na louce u obce Sosnová (Česká Lípa)


Epilog 2016 Prolog 2017 Khadgar Kirin Tor Gul'dan


Epilog 2016

                V šedém údolí stála osamocená věž, ve které plálo jediné světlo. Údolí bylo ponuré a málokdo zavítal do těchto končin. Mnohé nevysvětlitelné úkazy bylo možné spatřit ve stínech této prapodivné stavby. Říkalo se totiž, že věž Karazanu zde stála před počátkem času a bude tu stát také dlouho poté, co zrnka písků času odvanou i poslední příběhy tohoto světa.  Z vrcholů této stavby ovlivňoval tajemný čaroděj Medivh, Poslední strážce Tirisfalen, osudy národů Azerothu.

                Uvnitř Nejvyšší komory věže plála vysoká svíce. Osvětlovala prapodivnou šachovnici, na které bylo vyskládáno mnoho velmi podrobně vyřezávaných figurek. Když se pozorovatel podíval na šachovnici pozorněji, zjistil, že některá její pole nejsou zcela pravidelná – tu mají o stranu více tu méně. Avšak nad šachovnicí se skláněl pouze vládce této věže.

Medivh ve své červené róbě přecházel kolem Šachovnice Mocných a  přemísťoval jednotlivé figury tak, aby nejlépe ukazovaly současné rozložení sil. Rychle uteklo oněch několik dní, avšak dozvuk těchto událostí bude rezonovat světem Azerothu ještě nějaký čas. S nepříliš nadšeným výrazem posunul Gul’danovu figurínu a vedle ní položil malé dračí vejce – tenhle neúspěch jej může v budoucnosti ještě stát mnohé. Umístění svého rivala však bylo prozatím poměrně jasné – stál téměř uprostřed Hordích sil a zdál se s nimi být spjat stejně pevně jako Medivh sám se silami momentálně vítězné Aliance. S úsměvem pak vedle své figurky postavil i postavičku Strážkyně Nočních Elfů, Maiev. Ano, tento tah se naštěstí vydařil skvěle. Vedle Gul’dana sice stála jeho nájemná vražedkyně, tajemná půlorčice Garona, avšak Medivh měl po svém boku neméně schopnou pomocnici. Uchopil jinou postavu a jeho výraz se změnil.

Nyní přesouval bývalého vládce Black Temple, samotného Illidana ke vzdálenějším okrajům šachovnice. Kam ale umístit takového Koltiru? Tento padlý rytíř smrti rozehrál velice nebezpečnou hru a jeho úmysly jsou prozatím nejasné – podařilo se mu zachovat svou duši, avšak spolupráce mezi ním, Illidanem a Varimathrasem, Pánem Děsu ovládající démony Outlandu, byla rozhodně jasná. Co se chystal ten blázen provést poblíž Geredaru, když armády pronikly dovnitř? Díky pohotovému zásahu Maiev a hrdinů Aliance a Krvavých Elfů se naštěstí podařilo zabránit nejhoršímu a nyní je tento nevyzpytatelný prvek odklizen stranou.

Medivh se dlouze zahleděl na mléčný krystal stojící prakticky uprostřed šachovnice, Geredar. Tato pradávná kosmická loď se vzdala některých ze svých pradávných tajemství, ale její role ještě nebyla u konce. Vítězné síly Aliance se lačně chopily nových zbraní a zásob nalezených uvnitř, avšak největší dar, nový Strom života, začínal růst jen velmi pomalu a kdo ví, zda bude jeho moc dostatečně silná, aby odolala blížící se nesmírné zkoušce. Pán Karazanu pohleděl do vzdálenějšího kouta šachovnice, kde se rýsovalo několik opravdu velkých a děsivých postav, předvoj Plamenné Legie nebyl doposud nic ve srovnání s tím, co se blíží na svět Azerothu nyní.

Neklidně poklepal svými šlachovitými prsty na zdobený okraj jednoho ze stolků a přejel pohledem zdánlivě nekonečné zástupy démonů a poté upřel svůj zrak na několik zářících obrysů zbraní na šachovnici. S Etheralovou pomocí se podařilo započít proces vytváření mocných zbraní, které snad pomohou zabránit ničiteli světů, aby smetl i znovu rozkvétající Outland a po něm i Azeroth, avšak budou dokončeny včas? Budou stačit k obraně nového stromu života? Anebo bude náš svět pohlcen v zelených fel plamenech a vše bude proměněno v popel?