Hra 2012

Prolog 2012 Připlutí I Připlutí II Povolávací rozkaz Město hořelo Mlhy

Povolávací rozkaz

Vojáku, tvůj král a vládce tě opět povolává do aktivní služby! Budeš sloužit Alianci jako velitel průzkumníků pod vedením Lorda Stormhanda. Tvým prvním úkolem jest složit si vlastní jednotku čítající 15 až 20 průzkumníků. Týdenní žold...

Další řádky už válečník jen přejížděl očima. Hlavou se mu honilo, co všechno si musí zabalit a co všechno musí připravit, aby mohl opustit maják na kraji moře, ve kterém nyní bydlel. Po dočtení dopisu se obrátil na posla: „Kdy vyplouváme?“

O pár hodin později už válečník seděl na přídi bárky, která opouštěla malé molo, a psal si seznam lidí, které vybere do své jednotky. Byl si jistý, že budou stejně jako on nadšeni, že mohou opět pozvednout meč s bojovým pokřikem. Sice o té zemi nikdy v životě neslyšel, ale na tom nezáleží. Dostal další možnost ukázat, že se pro válku narodil.

Mezitím na druhé straně oceánu.

Těžká postava seskočila z bojového okovaného člunu a zabořila se do měkkého písku. Ohromný Ork s hnědou kůží neztratil ani trochu ze své stability a pevným krokem zamířil přímo k čekajícímu Trollovi. Chvíli se na sebe jen dívali, pak Ork vytáhl svůj meč a s drtivou silou ho zabodl do písku před Trolla. Ten věděl moc dobře, co tohle gesto znamená. Vzal své oštěpy a pomalu vytáhl orkův meč. Prostoupil ho pocit síly a naplnění, který už dlouho nepocítil. Jeho přání byla vyslyšena. Byl povolán do války, jako čestný bojovník Hordy.

Ork a Troll spolu nastoupili do lodi, která se začala pomalu vzdalovat od pobřeží. Troll se ani neohlédl, místo toho s ledovým klidem a odhodlaností hleděl vpřed do dálky, kde na něj čekala sladká vůně války.