Azeroth 2022


Herní pravidla Řád akce Mechaniky schopností


Mechaniky schopností

Zde najdeš popis drtivé většiny efektů, které tě ve hře mohou potkat. Výjimkou jsou snad jen svitky s překvapením a náhlé inspirace CP. Seznam je to krátký a jeho znalost může předejít spoustě hádek ve hře. Navíc je žádoucí, aby schopnost pěkně zahrál nejen sesílatel, ale i cíl.

Všeobecné pravidlo: Efekty se nesčítají a to ani v případě, že jsou z různých zdrojů (pokud současně svitek i požehnání poskytuje silnější útok, platí nejdříve jedno a pak druhé).

Základní úder: Hráč zraňuje vždy za 2. (Není-li v pravidlech řečeno jinak.)

 

Zraňující kouzlo:  Sesílatel trefí cíl nosičem a oznámí mu, o kolik životů přišel. Platí, i pokud zasáhne štít, plandající kostým, nárameník, zbraň, prostě cokoliv na cíli. Občas se vyskytne i varianta, kdy se kouzlo, a tedy i zranění, spouští jinak (například útokem na sesílatele).

Buff: Buff je kouzlo, které posiluje tvůj úder, redukuje zranění apod. Buffy modifikují výhradně základní úder. V jeden moment je možné mít jen 1 aktivní buff. Platí vždy poslední, který na tebe někdo zakouzlil.

Rituály: složité rituály zajišťují všem zúčastněným požehnání světla/duchů apod. Rituálu se mohou účastnit 3 osoby + sesílatel. (Výjimkou je pouze šaman, ten dokáže požehnat až 5 hráčů). Rituál má vliv na všechny zúčastněné. V jeden moment je možné mít na sobě efekt z 1 rituálu. Platí vždy poslední, který na tebe někdo zakouzlil. Lze kouzlit 1 rituál za 30 minut!

Každý rituál musí trvat minimálně 3 minuty a musí být doprovázen příslušným RP (pokud se tak nestane, vyvolávači bude schopnost rituálu odebrána).

Pokud je rituál přerušen, je nutné začít znovu. Pokud je přerušen bojovou akcí (přepad), tak je rituál neúspěšný a je nutné čekat 30 minut.

Duel: Sesílatel vyzve cíl k duelu, ten musí výzvu uposlechnout, nikdo jiný se nesmí zapojit. Duel se nevede vždy do smrti jednoho z duelantů, detaily zná vyvolávající (z pravidel pro KP nebo svitku). Pokud by duelanti překáželi, poodejdou stranou. Vítěze nechají nepřátelé se vrátit.

Léčení: Sesílatel zahraje léčení (ovazuje ráno apod.). Léčitel ti oznámí, kolik životů ti vyléčil. Nelze léčit nad maximum HP. Lze léčit i sebe sama.

Vzkříšení: Sesílatel zahraje kříšení (zaklíná přírodou, modlí se). Vždy vzkřísí cíl s 1 životem.  Hráč nemá po oživení k dispozici žádné schopnosti (včetně pasivních), všechny se počítají jako použité a to do konce střetu. Ztrácí všechny efekty (buff, lektvar, svitek, rituál). Oživený cíl je 5 vteřin zmatený.

Neviditelnost, plížení: Sesílatel se začne maskovat (větve ve vlasech atp.) nebo sesílat zaklínadlo, po dokončení RP si položí ruku na hlavu a stává se neviditelným. Pokud ho při maskování či sesílání kouzla vyrušíte (např. zraněním), má utrum. Neviditelnost lze způsobit i prolomit některými svitky a amulety.

Redukce zranění: Sesílatel použije schopnost (viz pravidla KP). Schopnost pohltí určitý počet dmg. Platí na poslední zásah. Nelze zredukovat pod 1 zranění.

Odolnost: Sesílatel řekne zaklínadlo a zvolá „Odolnost!“.

Vyřazující efekt (omráčení): Sesílatel zahlásí, co se s cílem děje. Cíl je vyřazen na 15 vteřin. Jakýkoli zásah od nepřítele ubere cíli jen 1 život a okamžitě ho probere (ano, „od nepřítele“, tudíž zásah od kamaráda cíl okamžitě zabije).

Pasivní schopnosti   

Jejich použití je pouze limitováno celkovým počtem použití pasivní schopnosti na střet. Jejich aktivace se provádí příslušným zaříkávadlem po uskutečnění útoku/obrany.           

Příklad: